THE FASHION WASTE INDEX

I de seneste årtier er mode og andre tekstiler i stigende grad blevet reduceret til engangsartikler. Hvad der betragtes som en tendens i dag, vil forsvinde i dybet af en garderobe i morgen. Med lave priser og stadigt skiftende kollektioner frister tøjindustrien shoppere til at overkøbe masseproducerede produkter fremstillet af tekstiler af lav kvalitet. Tekstilaffald er derfor blevet et stort problem i de senere år.

Med en bæredygtig kollektion af innovative tekstiler, der kræver mindre vask og holder sig velduftende i dagevis, ønsker vi hos LABFRESH at tilskynde folk til at ændre adfærdsmønstre, et skridt ad gangen. For at gøre det presserende behov for at reducere tekstilaffald klart har vi analyseret 15 europæiske nationer, der producerer de største mængder tekstilaffald. Ud over den samlede mængde modeaffald, der produceres årligt, bidrager denne undersøgelse også med niveauer af private udgifter til nye beklædningsgenstande, industriens markedsandel i hvert lands bruttonationalprodukt (BNP) og mængden af eksporteret tøj til beregningen af placeringen på listen over de mest tekstilforurenende lande.

Når de analyserede lande betragtes under ét, producerer de mere end to millioner tons tekstilaffald årligt, som derefter genanvendes eller bortskaffes permanent. For at gøre affaldets omfang klart og forståeligt har vi beregnet en andel pr. indbygger af årligt tekstilaffald og af de respektive bortskaffelsesmetoder for hvert land. Mens 10% af alt tekstilaffald forbliver på markedet som genbrugt beklædning, kan yderligere 8% føres tilbage til produktionscyklussen gennem genanvendelse, som det fremgår af EU-Kommissionens Institut for Teknologiske Fremtidsstudiers (IPTS) rapport. Den resterende mængde af tekstil bortskaffes dog permanent. Næsten en fjerdedel (24,3%) af alt tekstilaffald forbrændes i en CO²-intensiv proces, og mere end halvdelen (57,1 %) af modeaffald ender på lossepladser, som er særligt skadelige for miljøet. Disse tal viser, at jo mindre tekstilaffald der produceres, jo bedre er det for både mennesker og miljø.

Se tallene

1. Land
2. Årligt samlet tekstilaffald (tons)
3. Årligt tekstilaffald pr. person (Kg)
4. Årligt genanvendt tekstilaffald pr. person (Kg)
5. Årligt genanvendeligt tekstilaffald pr. person (Kg)
6. Årligt forbrændt tekstilaffald pr. person (Kg)
7. Årligt deponeret tekstilaffald pr. person (Kg)
8. Udgifter pr. person, pund pr. indbygger (2018)
9. Årlig eksport af slidt tøj pr. person (Kg)
10. Slutresultat (100-0, 100 er det værste)

Metodologi

Undersøgelsen af de europæiske lande, der forurener mest ud fra et tekstilaffaldsperspektiv, er en komparativ analyse af håndteringen af modeaffald i 15 lande i EU. For at fastlægge en rangordning stammer data om tekstilaffald fra Den Europæiske Unions Statistiske Kontor (Eurostat), fra 2016. De udvalgte lande blev derefter undersøgt af følgende faktorer: den samlede mængde i tons,(tekstilaffald og ifht. bortskaffelsesteknikker), udgifter til nye beklædningsgenstande, beklædningsindustriens andel af bruttonationalproduktet (beklædningsindustriens størrelse og marked) og eksportmængden af slidt tøj (brugt). Beregningen blev foretaget ved hjælp af et evalueringssystem, der vurderede hver faktor i de analyserede lande mellem 0 og 100. Det mindst bæredygtige land i hver faktor fik en score på 100, fik det mest bæredygtige en score på 0. Den endelige rangplacering er en sum af alle faktorerne. Yderligere oplysninger om definitionen af faktorerne, beregningen og alle kilder findes i detaljerne af metodologien.

Download metoden